Instagram Feed
Search
 

Política de privacitat

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Protecció de dades personals En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal (d’ara endavant, LOPD), el fem coneixedor que les seves dades, reflectides a aquesta web, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de la mercantil MASIA LA TORRE DEL GALL , CIF: B 5 -. La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a tercers. Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel · lació o oposició, pot dirigir-se a: Carrer dels Ferrers 29. de Vilafranca del Penedès ( Barcelona), o bé, enviar un correu electrònic a anna(ARROVA)latorredelgall.com i el telefon 93 892 29 29. MASIA LA TORRE DEL GALL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat il · lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet de MASIA LA TORRE DEL GALL.

Amb els límits establerts a la llei, MASIA LA TORRE DEL GALLno assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de MASIA LA TORRE DEL GALLestan elaborades per professionals degudament qualificats per al exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs només es tracta d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d’Internet de MASIA LA TORRE DEL GALLpoden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de MASIA LA TORRE DEL GALLo els seus llicenciants.
Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de tenir el consentiment exprés de MASIA LA TORRE DEL GALL. Tanmateix, per accedir a alguns dels serveis que MASIA LA TORRE DEL GALLofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix la LOPD, l’informem que, mitjançant la complementació del formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de MASIA LA TORRE DEL GALL, amb la finalitat de prestar i oferir els nostres serveis així com per informar de les millores del lloc Web. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel · lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, contactant per email o telefònicament al 93. 892 29 29 EXT.2.

Propietat intel · lectual
Els continguts subministrats per MASIA LA TORRE DEL GALLestan subjectes als drets de propietat intel · lectual i industrial i són titularitat exclusiva de MASIA LA TORRE DEL GALLo de les persones físiques o jurídiques que s’informi. Mitjançant l’adquisició d’un producte o servei, MASIA LA TORRE DEL GALLno confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquest, reservant-MASIA LA TORRE DEL GALLtots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts. La propietat intel · lectual s’estén, a més del contingut inclòs a MASIA LA TORRE DEL GALL, als seus gràfics, logotips, disseny, imatges i codi font utilitzat per a la seva programació. MASIA LA TORRE DEL GALLha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, MASIA LA TORRE DEL GALLno pot garantir que en tot moment i circumstància sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar en ella com si ho fos. MASIA LA TORRE DEL GALLdeclina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

MASIA LA TORRE DEL GALL es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la inforación obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui portar a terme l’USUARI, tant de la informació com dels serveis inclosos. En cap cas MASIA LA TORRE DEL GALL, els seus departaments i / o centres adscrits, els seus caps i / o empleats i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen , directament o indirecta de l’ús i / o difusió de la web com si no, de la Informació adquirida o accedida per oa través d’aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint amb caràcter general legals un avís a qualsevol USUARI que aquestes possibilitats i actes puguin ocórrer. MASIA LA TORRE DEL GALL no es fa responsable dels webs no propis als quals es pot accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat ia risc i ventura exclusiva de L’USUARI, i MASIA LA TORRE DEL GALLno recomana ni garanteix cap de la Informació obtinguda per oa través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua , reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web de MASIA LA TORRE DEL GALL com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa. En algunes ocasions, aquesta web utilitza “Cookies”, és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de L’USUARI i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web ; 2) Disseny i continguts que L’USUARI va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides i; 4) Altres circumstàncies anàlogues. L’USUARI té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador. No obstant això, la mercantil no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

Aquesta web és propietat de MASIA LA TORRE DEL GALL. Els drets de Propietat Intel · lectual id ‘explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa. o indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i / o comunitari. Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de MASIA LA TORRE DEL GALL. Llei aplicable i Jurisdicció Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L’USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre.

Sorry, the comment form is closed at this time.